ข่าว : รู้ทันโรคพิษสุนัขบ้า

รายละเอียด  : การประชาสัมพันธ์โรคพิษสุนัขบ้า ให้ประชาชนในพื้นที่นำสุนัขของท่านมารับวัคซีนเพื่อป้องกันผู้แจ้งข่าว : งานสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน ประกาศเมื่อ :
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน
อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี  94180 โทรศัพท์ / โทรสาร 073-469444
Copyright © 2010 WWW.PTN-MAELAN.GO.TH All Rights Reserved.