ข่าว : เชิญชวนสมัครจิตอาสา

รายละเอียด  : องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน ขอเชิญชวนบุคลากรในสังกัด และประชาชนในพื้นที่ตำบลแม่ลานที่ยังไม่ได้สมัครเป็นจิตอาสา ***ร่วมสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 27 - 29 พฤศจิกายน 2561 ณ พระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส ในเวลาราชการผู้แจ้งข่าว : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน ประกาศเมื่อ :
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน
อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี  94180 โทรศัพท์ / โทรสาร 073-469444
Copyright © 2010 WWW.PTN-MAELAN.GO.TH All Rights Reserved.