ข่าว : วิสัยทัศน์ (Vision) “มีการบริหารงานที่มุ่งเน้นความสามัคคี มีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง"

รายละเอียด  : วิสัยทัศน์ อบต.แม่ลานผู้แจ้งข่าว : สำนักปลัด ประกาศเมื่อ :
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน
อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี  94180 โทรศัพท์ / โทรสาร 073-469444
Copyright © 2010 WWW.PTN-MAELAN.GO.TH All Rights Reserved.