การสร้างส่วนราชการเป็นองค์กรเรียนรู้
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
31 แผนการจัดการความรู้ แผนที่ 1 การส่งเสริมมาตรฐานคุณธรรม และจริยธรรมในการปฏิบัติราชการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน ดาวน์โหลดเอกสาร
332
31 มี.ค. 2560
32 แผนการจัดการความรู้ แผนที่ 1 การส่งเสริมมาตรฐานคุณธรรม และจริยธรรมในการปฏิบัติราชการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน ดาวน์โหลดเอกสาร
328
31 มี.ค. 2560
33 คู่มือใช้งานระบบข้อมูลบุคลากรกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
324
27 มี.ค. 2560
34 แผนการจัดการความรู้ แผนที่ 2 กระบวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ดาวน์โหลดเอกสาร
323
22 มี.ค. 2560
35 แผนการจัดการความรู้ แผนที่ 2 กระบวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ดาวน์โหลดเอกสาร
331
21 มี.ค. 2560
36 จดหมายข่าว @ Post ฉบับที่ 3 ประจำเดือนมีนาคม 2560 เรื่อง Application กฎหมาย ป.ป.ช. มาตรา 100 และ 103 ดาวน์โหลดเอกสาร
330
10 มี.ค. 2560
37 จดหมายข่าว @ Post ฉบับที่ 2 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560 เรื่อง อุตสาหกรรม 4.0 ดาวน์โหลดเอกสาร
333
08 ก.พ. 2560
38 แผนการจัดการความรู้องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน ดาวน์โหลดเอกสาร
330
20 ม.ค. 2560
39 จดหมายข่าว @Post ฉบับที่ 1 ประจำเดือน มกราคม 2560 เรื่อง 8 เทคโนโลยีเปลี่ยนยุค ดาวน์โหลดเอกสาร
323
07 ม.ค. 2560
40 แนวทางการจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี ดาวน์โหลดเอกสาร
324
06 พ.ย. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| 4 |5