การสร้างส่วนราชการเป็นองค์กรเรียนรู้
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
21 แผนการจัดการความรู้ แผนที่ 1 การส่งเสริมมาตรฐานคุณธรรม และจริยธรรมในการปฏิบัติราชการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน ดาวน์โหลดเอกสาร
326
21 มิ.ย. 2560
22 แผนการจัดการความรู้ แผนที่ 1 การส่งเสริมมาตรฐานคุณธรรม และจริยธรรมในการปฏิบัติราชการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน ดาวน์โหลดเอกสาร
328
20 มิ.ย. 2560
23 แผนการการจัดการความรู้ แผนที่ 1 การส่งเสริมมาตรฐานคุณธรรม และจริยธรรมในการปฏิบัติราชการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน ดาวน์โหลดเอกสาร
329
20 มิ.ย. 2560
24 แผนการการจัดการความรู้ แผนที่ 1 การส่งเสริมมาตรฐานคุณธรรม และจริยธรรมในการปฏิบัติราชการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน ดาวน์โหลดเอกสาร
329
20 มิ.ย. 2560
25 แผนการการจัดการความรู้ แผนที่ 1 การส่งเสริมมาตรฐานคุณธรรม และจริยธรรมในการปฏิบัติราชการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน ดาวน์โหลดเอกสาร
335
20 มิ.ย. 2560
26 แผนการการจัดการความรู้ แผนที่ 1 การส่งเสริมมาตรฐานคุณธรรม และจริยธรรมในการปฏิบัติราชการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน ดาวน์โหลดเอกสาร
333
20 มิ.ย. 2560
27 จดหมายข่าว @ Post ฉบับที่ 6 ประจำเดือน มิถุนายน 2560 เรื่อง สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
325
19 มิ.ย. 2560
28 จดหมายข่าว @ Post ฉบับที่ 5 ประจำเดือน พฤษภาคม 2560 เรื่อง แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ดาวน์โหลดเอกสาร
322
06 พ.ค. 2560
29 แผนการจัดการความรู้ แผนที่ 1 การส่งเสริมมาตรฐานคุณธรรม และจริยธรรมในการปฏิบัติราชการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน ดาวน์โหลดเอกสาร
325
19 เม.ย. 2560
30 จดหมายข่าว @ Post ฉบับที่ 4 ประจำเดือน เมษายน 2560 เรื่อง IT Trends แนวโน้มเทคโนโลยี 2017 ดาวน์โหลดเอกสาร
317
10 เม.ย. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| 3 |4| |5