ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
81 โครงการภูมิใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขียว ดาวน์โหลดเอกสาร
336
14 ส.ค. 2556
82 โครงการภูมิใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขียว ดาวน์โหลดเอกสาร
366
14 ส.ค. 2556
83 รณรงค์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
374
15 ก.ค. 2556
84 รณรงค์ต้านภัยไข้เลือดออก
553
10 ก.ค. 2556
85 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ประจำปี 2555-2559
187
20 พ.ค. 2556
86 ขอเชิญจัดกิจกรรมรณรงค์"ล้างส้วมพร้อมกัน รับวันสงกรานต์"
327
11 เม.ย. 2556
87 รายงานการประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/2556
175
28 ก.พ. 2556
88 ประชาสัมพันธ์กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2556
164
15 ก.พ. 2556
89 รณรงค์ป้องกันปัญหายาเสพติด ในพื้นที่ตำบลแม่ลาน
333
15 ม.ค. 2556
90 การจัดเก็บภาษีของ อบต.แม่ลาน ประจำปี 2556
136
09 ม.ค. 2556
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| 9 |10| |11| |12
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน
อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี  94180 โทรศัพท์ / โทรสาร 073-469444
Copyright © 2010 WWW.PTN-MAELAN.GO.TH All Rights Reserved.