ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
71 โครงการจัดซื้อรถยต์บรรทุก (ดีเซล) ดาวน์โหลดเอกสาร
86
07 ม.ค. 2558
72 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล้กทางเข้า อบต.แม่ลาน ดาวน์โหลดเอกสาร
75
27 พ.ย. 2557
73 งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
108
30 ต.ค. 2557
74 ตรวจรับการจ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสาย 2,5,8 ดาวน์โหลดเอกสาร
100
15 ส.ค. 2557
75 ประกาศ เรื่องกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน ประจำปี 2557
100
30 เม.ย. 2557
76 ประชาสัมพันธ์การออกทำเวทีประชาคมการจัดทำแผนพัฒนาสามปี 2558
85
12 มี.ค. 2557
77 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี 2556
216
27 ธ.ค. 2556
78 ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีประจำปี 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
91
24 ธ.ค. 2556
79 แผนบริหารความต่อเนื่อง ดาวน์โหลดเอกสาร
155
29 พ.ย. 2556
80 ประกาศให้มีการเลือกตั้ง ส.อบต.แม่ลาน และนายก อบต.แม่ลาน ดาวน์โหลดเอกสาร
383
06 ก.ย. 2556
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| 8 |9| |10| |11| |12
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน
อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี  94180 โทรศัพท์ / โทรสาร 073-469444
Copyright © 2010 WWW.PTN-MAELAN.GO.TH All Rights Reserved.