ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
71 ประกาศ อบต.เจตจำนงการปฏิบัติตามนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ดาวน์โหลดเอกสาร
31
17 ก.พ. 2560
72 ประกาศ อบต.แม่ลาน เรื่องประกาศเจตจำนงนโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรม ดาวน์โหลดเอกสาร
34
17 ก.พ. 2560
73 ประกาศ อบต.แม่ลาน เรื่องเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน อบต.แม่ลาน ดาวน์โหลดเอกสาร
35
17 ก.พ. 2560
74 ประกาศ อบต.แม่ลาน เรื่องเจตนารมณ์ตามนโยบายการป้องกันการทุจริตฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
32
17 ก.พ. 2560
75 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชน และผู้สนใจเข้าร่วมประชุม สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
59
06 ก.พ. 2560
76 ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล ประจำปี พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
108
06 ก.พ. 2560
77 ประกาศ อบต.แม่ลาน เรื่องการประกาศเจตจำนงฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
35
17 ม.ค. 2560
78 ทะเบียนปราญ์ชาวบ้าน ดาวน์โหลดเอกสาร
24
03 ม.ค. 2560
79 ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีประจำปี 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
56
26 ธ.ค. 2559
80 เจตนารมณ์ของผู้บริหาร ดาวน์โหลดเอกสาร
23
27 พ.ย. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| 8 |9| |10| |11| |12| |13| |14