ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
61 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ อบต.แม่ลาน ดาวน์โหลดเอกสาร
22
01 ต.ค. 2560
62 ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวตำบลแม่ลาน ดาวน์โหลดเอกสาร
23
20 ก.ย. 2560
63 ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ดาวน์โหลดเอกสาร
38
15 ก.ย. 2560
64 ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี ๒๕๖๐ (ต่อ) ดาวน์โหลดเอกสาร
28
15 ก.ย. 2560
65 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเยาวชนรุ่นใหม่ รู้จักเลี่ยง ไม่เสี่ยงเอดส์
40
14 ส.ค. 2560
66 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชน และผู้สนใจเข้าร่วมการประชุม สภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน สมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
39
08 ส.ค. 2560
67 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชน และผู้สนใจเข้าร่วมประชุม สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ส. 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
43
02 ส.ค. 2560
68 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชน และผู้สนเข้าร่วมการประชุม สภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน สมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
68
21 เม.ย. 2560
69 ประกาศรับโอนย้ายข้าราชการ
121
20 เม.ย. 2560
70 รายผลการสำรวจข้อมูลสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ตำบลแม่ลาน ประจำปี 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
39
27 มี.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| 7 |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14