ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
61 ผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.LPA ประจำปี 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
16
03 ก.ย. 2559
62 ฐานข้อมูลศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
39
21 ก.ค. 2559
63 แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ตำบลแม่ลาน ดาวน์โหลดเอกสาร
25
10 ม.ค. 2559
64 ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีประจำปี 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
101
28 ธ.ค. 2558
65 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ดาวน์โหลดเอกสาร
220
11 ส.ค. 2558
66 โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.แม่ลาน ดาวน์โหลดเอกสาร
142
16 มิ.ย. 2558
67 โครงการก่อสร้างผนังกั้นดินกันน้ำกัดเซาะตลิ่ง หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
100
29 พ.ค. 2558
68 โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 9 ดาวน์โหลดเอกสาร
101
24 เม.ย. 2558
69 ประชาสัมพันธ์โครงการวันกตัญญู เชิดชูผู้สูงวัย ประจำปีงบประมาณ 2558
69
04 เม.ย. 2558
70 โครงการปรับปรุงถังประปาหมู่บ้านพร้อมเปลี่ยนท่อเมน หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
92
02 เม.ย. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| 7 |8| |9| |10| |11| |12
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน
อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี  94180 โทรศัพท์ / โทรสาร 073-469444
Copyright © 2010 WWW.PTN-MAELAN.GO.TH All Rights Reserved.