ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
51 การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ ผู้พิการ ดาวน์โหลดเอกสาร
56
01 ม.ค. 2561
52 ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
138
27 ธ.ค. 2560
53 แผนผังขั้นตอน/การตอบรับเรื่องร้องเรียน ดาวน์โหลดเอกสาร
22
22 ธ.ค. 2560
54 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชน และผู้สนใจเข้าร่วมการประชุม สภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน สมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
65
08 ธ.ค. 2560
55 เชิญชวนร่วมบริจาคหนังสือ ดาวน์โหลดเอกสาร
38
30 พ.ย. 2560
56 เชิญชวนเด็ก เยาวชน และประชาชนในพื้นที่ ที่อ่านหนังสือท้องถิ่น รักการอ่าน ดาวน์โหลดเอกสาร
36
28 พ.ย. 2560
57 ประชาสัมพันธ์แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
26
02 พ.ย. 2560
58 ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีบำรุงท้องที่ (ภ.บ.ท.) ประจำปี พ.ศ.2561-พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
44
01 พ.ย. 2560
59 ประชาสัมพันธ์งบการเงินประจำปีงบประมาณ 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
106
31 ต.ค. 2560
60 ผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.LPA ประจำปี 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
25
04 ต.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| 6 |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14