ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
51 ประกาศ อบต.แม่ลาน เรื่องเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน อบต.แม่ลาน ดาวน์โหลดเอกสาร
29
17 ก.พ. 2560
52 ประกาศ อบต.แม่ลาน เรื่องเจตนารมณ์ตามนโยบายการป้องกันการทุจริตฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
24
17 ก.พ. 2560
53 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชน และผู้สนใจเข้าร่วมประชุม สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
52
06 ก.พ. 2560
54 ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล ประจำปี พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
101
06 ก.พ. 2560
55 ประกาศ อบต.แม่ลาน เรื่องการประกาศเจตจำนงฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
27
17 ม.ค. 2560
56 ทะเบียนปราญ์ชาวบ้าน ดาวน์โหลดเอกสาร
17
03 ม.ค. 2560
57 ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีประจำปี 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
48
26 ธ.ค. 2559
58 เจตนารมณ์ของผู้บริหาร ดาวน์โหลดเอกสาร
14
27 พ.ย. 2559
59 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
30
19 ต.ค. 2559
60 ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ ประจำปี 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
16
01 ต.ค. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| 6 |7| |8| |9| |10| |11| |12
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน
อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี  94180 โทรศัพท์ / โทรสาร 073-469444
Copyright © 2010 WWW.PTN-MAELAN.GO.TH All Rights Reserved.