ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
41 คำสั่งบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เป็นพนักงานส่วนตำบล ดาวน์โหลดเอกสาร
25
01 ส.ค. 2561
42 รายผลการสำรวจข้อมูลสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ตำบลแม่ลาน ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
46
03 ก.ค. 2561
43 ขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ตำบลแม่ลาน เข้าร่วมสังเกตการณ์ โครงการอบรมจริยธรรมให้กับเด็ก เยาวชน และประชาชนในพื้นที่ตำบลแม่ลาน ดาวน์โหลดเอกสาร
23
13 มิ.ย. 2561
44 ประชาสัมพันธ์ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี 2561 รอบ 6 เดือน ดาวน์โหลดเอกสาร
32
02 เม.ย. 2561
45 ประกาศ เรื่องการแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
64
30 มี.ค. 2561
46 โครงการ รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ดาวน์โหลดเอกสาร
78
30 มี.ค. 2561
47 เชิญร่วมบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้ากองทุนผู้สูงอายุ ดาวน์โหลดเอกสาร
54
16 มี.ค. 2561
48 คำสั่งบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เป็นพนักงานส่วนตำบล ดาวน์โหลดเอกสาร
22
01 ก.พ. 2561
49 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ของเจ้าหน้าที่ ดาวน์โหลดเอกสาร
24
10 ม.ค. 2561
50 การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ ผู้พิการ ดาวน์โหลดเอกสาร
56
01 ม.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| 5 |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14