ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
41 ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ดาวน์โหลดเอกสาร
28
15 ก.ย. 2560
42 ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี ๒๕๖๐ (ต่อ) ดาวน์โหลดเอกสาร
21
15 ก.ย. 2560
43 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเยาวชนรุ่นใหม่ รู้จักเลี่ยง ไม่เสี่ยงเอดส์
32
14 ส.ค. 2560
44 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชน และผู้สนใจเข้าร่วมการประชุม สภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน สมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
30
08 ส.ค. 2560
45 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชน และผู้สนใจเข้าร่วมประชุม สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ส. 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
34
02 ส.ค. 2560
46 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชน และผู้สนเข้าร่วมการประชุม สภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน สมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
58
21 เม.ย. 2560
47 ประกาศรับโอนย้ายข้าราชการ
115
20 เม.ย. 2560
48 รายผลการสำรวจข้อมูลสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ตำบลแม่ลาน ประจำปี 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
31
27 มี.ค. 2560
49 ประกาศ อบต.เจตจำนงการปฏิบัติตามนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ดาวน์โหลดเอกสาร
23
17 ก.พ. 2560
50 ประกาศ อบต.แม่ลาน เรื่องประกาศเจตจำนงนโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรม ดาวน์โหลดเอกสาร
26
17 ก.พ. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| 5 |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน
อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี  94180 โทรศัพท์ / โทรสาร 073-469444
Copyright © 2010 WWW.PTN-MAELAN.GO.TH All Rights Reserved.