ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
31 แผนผังขั้นตอน/การตอบรับเรื่องร้องเรียน ดาวน์โหลดเอกสาร
15
22 ธ.ค. 2560
32 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชน และผู้สนใจเข้าร่วมการประชุม สภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน สมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
60
08 ธ.ค. 2560
33 เชิญชวนร่วมบริจาคหนังสือ ดาวน์โหลดเอกสาร
31
30 พ.ย. 2560
34 เชิญชวนเด็ก เยาวชน และประชาชนในพื้นที่ ที่อ่านหนังสือท้องถิ่น รักการอ่าน ดาวน์โหลดเอกสาร
29
28 พ.ย. 2560
35 ประชาสัมพันธ์แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
19
02 พ.ย. 2560
36 ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีบำรุงท้องที่ (ภ.บ.ท.) ประจำปี พ.ศ.2561-พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
38
01 พ.ย. 2560
37 ประชาสัมพันธ์งบการเงินประจำปีงบประมาณ 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
101
31 ต.ค. 2560
38 ผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.LPA ประจำปี 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
18
04 ต.ค. 2560
39 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ อบต.แม่ลาน ดาวน์โหลดเอกสาร
16
01 ต.ค. 2560
40 ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวตำบลแม่ลาน ดาวน์โหลดเอกสาร
17
20 ก.ย. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| 4 |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน
อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี  94180 โทรศัพท์ / โทรสาร 073-469444
Copyright © 2010 WWW.PTN-MAELAN.GO.TH All Rights Reserved.