ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
21 รายผลการสำรวจข้อมูลสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ตำบลแม่ลาน ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
37
03 ก.ค. 2561
22 ขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ตำบลแม่ลาน เข้าร่วมสังเกตการณ์ โครงการอบรมจริยธรรมให้กับเด็ก เยาวชน และประชาชนในพื้นที่ตำบลแม่ลาน ดาวน์โหลดเอกสาร
18
13 มิ.ย. 2561
23 ประชาสัมพันธ์ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี 2561 รอบ 6 เดือน ดาวน์โหลดเอกสาร
26
02 เม.ย. 2561
24 ประกาศ เรื่องการแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
55
30 มี.ค. 2561
25 โครงการ รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ดาวน์โหลดเอกสาร
64
30 มี.ค. 2561
26 เชิญร่วมบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้ากองทุนผู้สูงอายุ ดาวน์โหลดเอกสาร
49
16 มี.ค. 2561
27 คำสั่งบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เป็นพนักงานส่วนตำบล ดาวน์โหลดเอกสาร
14
01 ก.พ. 2561
28 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ของเจ้าหน้าที่ ดาวน์โหลดเอกสาร
19
10 ม.ค. 2561
29 การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ ผู้พิการ ดาวน์โหลดเอกสาร
49
01 ม.ค. 2561
30 ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
130
27 ธ.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| 3 |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน
อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี  94180 โทรศัพท์ / โทรสาร 073-469444
Copyright © 2010 WWW.PTN-MAELAN.GO.TH All Rights Reserved.