ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
11 แผนป้องกันและปราบปรามสี่ปี(2561-2564) ดาวน์โหลดเอกสาร
20
12 ต.ค. 2561
12 งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
19
09 ต.ค. 2561
13 รายงานการใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
18
09 ต.ค. 2561
14 ประชาสัมพันธ์ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี 2561 รอบ 12 เดือน ดาวน์โหลดเอกสาร
35
04 ต.ค. 2561
15 แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
24
03 ต.ค. 2561
16 รายงานผลการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน และประจำปี ดาวน์โหลดเอกสาร
29
01 ต.ค. 2561
17 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสมาชิกสภาเด็กและเยาวชน ดาวน์โหลดเอกสาร
28
28 ก.ย. 2561
18 ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 ดาวน์โหลดเอกสาร
15
30 ส.ค. 2561
19 แบบสอบถามเข้าร่วมโครงการฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
20
16 ส.ค. 2561
20 คำสั่งบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เป็นพนักงานส่วนตำบล ดาวน์โหลดเอกสาร
17
01 ส.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| 2 |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน
อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี  94180 โทรศัพท์ / โทรสาร 073-469444
Copyright © 2010 WWW.PTN-MAELAN.GO.TH All Rights Reserved.