ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
101 ประเพณีสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2555
476
05 เม.ย. 2555
102 ขอเชิญเข้าร่วมเวทีประชาคม และจัดเก็บภาษีฯ
366
05 มี.ค. 2555
103 ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
353
17 ก.พ. 2555
104 การจัดเก็บภาษีของ อบต.แม่ลาน ประจำปี 2555
388
25 ธ.ค. 2554
105 ประกาศงบแสดงฐานะการเงินปีงบประมาณ 2554
534
29 พ.ย. 2554
106 ประชาสัมพันธ์สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
524
07 พ.ย. 2554
107 ประกาศแผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
352
28 ก.ย. 2554
108 ขอเชิญร่วมโครงการจัดทำแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗) ดาวน์โหลดเอกสาร
229
16 มี.ค. 2554
109 กระบวนงานบริการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน ดาวน์โหลดเอกสาร
316
25 ม.ค. 2554
110 การจัดเก็บภาษีของ อบต.แม่ลาน
294
25 ธ.ค. 2553
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| 11 |12
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน
อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี  94180 โทรศัพท์ / โทรสาร 073-469444
Copyright © 2010 WWW.PTN-MAELAN.GO.TH All Rights Reserved.