ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
91 ขอเชิญร่วมโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2556
337
04 ม.ค. 2556
92 แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2556
126
27 ธ.ค. 2555
93 ประชาสัมพันธ์การรับขึ้นทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
364
22 ต.ค. 2555
94 การรับลงทะเบียนเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
388
22 ต.ค. 2555
95 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2556
125
26 ก.ย. 2555
96 ขอเชิญร่วมกิจกรรมประเพณีสารทเดือนสิบ
405
20 ก.ย. 2555
97 ขอเชิญร่วมกิจกรรมพบปะดื่มน้ำชา กาแฟ ฯ
377
12 ก.ย. 2555
98 ปลูกต้นไม้ถวายแม่ของแผ่นดิน ดาวน์โหลดเอกสาร
490
10 ส.ค. 2555
99 แผนพัฒนาสามปี 2556-2558
150
15 มิ.ย. 2555
100 ขอเชิญร่วมโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด
423
08 มิ.ย. 2555
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| 10 |11| |12
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน
อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี  94180 โทรศัพท์ / โทรสาร 073-469444
Copyright © 2010 WWW.PTN-MAELAN.GO.TH All Rights Reserved.