ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศจำนวนประกาศและป้ายหาเสียงเลือกตั้ง สถานที่ปิดประกาศและติดป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
2
08 ต.ค. 2564
2 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่และประชาสัมพันธ์การใช้งานระบบตรวจสอบผังการใช้ประโยชน์ที่ดิน และ LINE Application ดาวน์โหลดเอกสาร
13
05 ต.ค. 2564
3 ประชาสัมพันธ์คลิปวีดีโอ เรื่อง "สาระน่ารู้กับโรคสมองติดยา" และ "ยาเสพติด รู้เร็ว รักษาเร็ว หายเร็ว" ดาวน์โหลดเอกสาร
5
05 ต.ค. 2564
4 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน ดาวน์โหลดเอกสาร
11
05 ต.ค. 2564
5 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน ดาวน์โหลดเอกสาร
10
05 ต.ค. 2564
6 ประกาศคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามในการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน ดาวน์โหลดเอกสาร
1
05 ต.ค. 2564
7 ประกาศจัดตั้งศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน ดาวน์โหลดเอกสาร
1
05 ต.ค. 2564
8 ประชาสัมพันธ์โทษจากพิษภัยให้เกิดจากยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ดาวน์โหลดเอกสาร
43
25 มิ.ย. 2564
9 ประชาสัมพันธ์การใช้แอปพลิเคชั่น Civic Education บนโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบสมาร์ทโฟน ดาวน์โหลดเอกสาร
63
21 พ.ค. 2564
10 การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน ดาวน์โหลดเอกสาร
70
21 พ.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21