ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศ อบต.แม่ลาน เรื่องเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน อบต.แม่ลาน
  รายละเอียด :
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560  :: จำนวนผู้อ่าน 60 คน