กิจกรรม : ประเพณีวันสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุประจำปี 2555

ตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ เจ้าหน้าที่ จาก รพ.แม่ลาน รพ.สต.แม่ลาน และ รพ.สต.คลองทราย

ลงทะเบียนผู้สูงอายุ

พิธีสงฆ์

นางวิไล สังข์วิชัย กล่าวอวยพรเปิดงาน

วิทยากรให้ความรู้ด้านสุขภาพผู้สูงอายุ

นางวิไล สังข์วิชัย รดน้ำผู้สูงอายุ

นางวิไล สังข์วิชัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน ทักทายผู้ร่วมงานอย่างเป็นกันเอง

ผู้ร่วมงาน ร่วมกันรับประทานอาหาร
รายละเอียด :
    องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน ได้เล็งเห็นความสำคัญในการส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น จึงจัดทำโครงการประเพณีสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุ เพื่อเป็นการแสดงความรัก ความกตัญญู ยกย่องเชิดชูเกียรติ ต่อผู้สูงอายุ สืบสานวัฒนธรรมประเพณีวันผู้สูงอายุที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำ ส่งเสริมความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัวในตำบลแม่ลาน กระตุ้นและส่งเสริมให้ประชาชนในเขตตำบลแม่ลานได้ตระหนักถึงคุณค่า และความสำคัญของผู้สูงอายุ ชุมชนได้แสดงออกต่อผู้มีพระคุณ และรู้คุณค่าวัฒนธรรมที่มีต่อผู้สูงอายุ และเพื่อส่งเสริมให้ครอบครัวเพิ่มความสำคัญมาดูแลผู้สูงอายุให้มากขึ้น
 
ประกาศเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2555    อ่าน 1360 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**